Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, samplaí de na leabhair a scríobhadh sa tionscadal Scríobh Leabhar 2013 a chrochadh anseo.

 

Fuair os cionn 6,000 dalta bunscoile ar fud na tíre deis a bheith ina n-údair mar pháirt den tionscadal ‘Scríobh Leabhar’ de chuid Fhoras na Gaeilge. Tá sé mar aidhm ag an gclár bliantúil údair óga Ghaeilge a spreagadh chun pinn.

 

Sa scoilbhliain 2012/13 bhí 7 n-ionad oideachais páirteach sa tionscadal. Ghlac an tÁisaonad as Tuaisceart Éireann páirt sa tionscadal arís i mbliana.

 

Gabhaimid buíochas le stiúrthóirí agus foirne na n-ionaid agus na n-eagraíochtaí seo a leanas, a chuir Scríobh Leabhar ar fáil do na bunscoileanna ina gceantar féin:

 

An tÁisaonad, Béal Feirste

Ionad Oideachais an Chláir

Ionad Oideachais Chill Chainnigh

Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí

Ionad Oideachais Laoise

Ionad Oideachais Mhaigh Eo

Ionad Oideachais Thrá Lí

Ionad na Múinteoirí, Gort an Choirce

 

Comhghairdeachas le gach múinteoir agus le gach dalta a ghlac páirt sa tionscadal. Scríobhadh na mílte leabhar, ach faraor ní féidir ach rogha beag díobh a chur ar fáil anseo. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh astu.

 

Má tá suim ag do rang nó do scoil sa tionscadal déan teagmháil le d’ionad oideachais áitiúil chun a fháil amach an bhfuil Scríobh Leabhar ar siúl ann i mbliana.

Siopa Eadaí

Marcus O'Gayhan

Mise Agus Mo Theidí

Eimear Nic Pháidiín

Rudaí

Aoife Ní Dhomhnaill

Naoináin

Siopa Milseáin

Pól ó Gallchoir

Ainmhithe

Fionnúir Ní hAodha

Mise

Dennis Potter

Rang 1

Oisín I Drír Na Nóg

Is maith liom,
Ní maith liom

Mé Féin

PJ O Dochartaigh

Jamie Duffy

Julie Síle Periera

Mo  Theach

Me Fein

Muc Agas Madra Rua

Roísín Ní Rudaigh

Aoibhe Morrisey

Alan Howe

Sponge Bob ar Scoil

Mé Féin

Ar an Fheirm

Olivia Ní Chaoimh

Lily Rice

Séamus ó Chonbhuí

Na Laethanta

Mé Féin

Mé Féin

Eve Ní Aogaín

Emily Tsang

Anna Kelly

Mo Chairde Go Léir

Tiffany Ravenhill

Rang 2

Disneyland Paris

Mé Féin

Na Cluichí Oilimpeacha Londain 2012

Tanja Mi Shíomoín

Sonna ní hAnluain

Eoghan Ó hOileáin

An Eachtra

Cailiní dána

Toraíocht

Caoimhe Ní Bhraonáin

Annelize Mc Donnell

Ava Nî Muurchadha

Ceolchoirm One Direction

Mo Uain Óg

An Siopa

Alison Ní Laighin

Megan ní Fhearraigh

Jade Ní Dhonghaile

Mo Pharóiste

Gach Rud Eim

Missiún X

Aiden Coady

Sinéad Hosain

Dáire Ó Gallchóir

Beatha Ainmhí

One Direction

An Zú

Adrian Larkin

Éabha Ní Éalaithe

Emma Cahill

An Siopa Peata

Drámaí Beaga

Éatha Ní Thomás

Gráinne Ní Fhloinn

Rang 3

Siopadóireacht i dTrá Lí

Tinn So Leaba

Mise Agus Mo Shaol

Gobnain Ní Cháinte

Pádraig Ó Hiceadha

Tiarnán Gardiner

Luch Sa Teach

An Cluiche Peile

Mo Chlann

Caítín Ní Aonghusa

Luch Sa Teach

Cáoimhe Ní Masón

Ar An Bhfeirm

An Feasta

Me Féin

Sinéad Todd

Aisling Ní Chearuil

Jack Ó Duil

An Oiche Nollag

Teach Na Taibshi

Iora Rua

Amy Ni Chabhial

Iora Rua

Cait Lebedová

Madra Rua

An Timpiste

Tia Ramón Ní Shuileabháin

Emma Ní Rodagh/ N.C Roibéard + Jessica Ní Fhadáin

Rang 4

Mó Chara Is Fearr

Mo Leathanta Saoire

Mo Mhadra

Caoimhe Ní Saoirsá

Sadhbh Ní Chárthaigh

Donnacha Ó Cuill

Ag Snámh Le Timmy

Eadai

Ar An Idirlion

Breandán Ó Dochartaigh

Valema Gulayera

Eilis Ní Ruairí

Ionad Garraíodoíreachta

Sacar

Aingeal

Leona Ó Súilleabháin

Aingeal

An Sorcas

An Sorcas

Na Madraí

Lá Sa Zú

Aoife Ní Riain

Lá Sa Zú

Aisling De Phriondargáis

Teidí bocht

Nicole Allen O'Keeffe and Shannon Feehan

Rang 5

Seachtain na Scríbheóirí

Ag dul go dti a mhéanscoil

Tursa Scoile go dtí an Fhrainc

Emma Ní Nualláin

Christine Okigbo

Leah Maher

The Muppets

Mise Agus Scooby

Jamima Fall

Olivia Kamer

Eimear Ní Shé

Roisín Nic an Ultaigh

Cuairt ar an bherirm

Post sa Zú

Níl Sé Sin Fearáilte

Ruth Ní Dhufairgh

Pamela Ní Bhríon

Faith Ní Néill

An Lá abhí an t-Adh Orm, Mé féin

Madra taisce

Chuck Agus An Ragaí

Cáit Ní Ó gáin

Leanne Ní Heneghan

Maíre ní Cheallaigh

An moncaí A Bhi Caillte

Cosma agus an Fáinne Caillte

Turas

Ishe Apte

Abby Ní Phléamainn

Laura Ní Fhoghlú

Fear An Phoist

Codladh Thar Oíche

Cá bhfuil mo speaclaí

Mark Mac Aoidh

Niamh Nic Liaim

Ciara Ní Laochra & Emma Ní Choinn

An Nollaig Draíochta

Ár Madraí

Mé Féin

Áine-Máire Ní Ghiolláird & Oisín O Domhnaill

Cathan de Breit & Mairtín MacEochaidh

Lucy De Faoite & Jennifer De Brett

Rang 6

Teagmháil

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Clár na Leabhar Gaeilge, Ráth Chairn, Áth Buí, Co. na Mí.

T: 046 9430419, R: leabhar@forasnagaeilge.ie

© Cóipcheart 2013. Scriobh Leabhar. Gach Ceart Ar Cosnamh