Sonraí

Údar: Tarlach Mac Ghiolla Bhríde

Teideal:Triúr Imreoirí Maithe

Rang: Rang 1

Scoil: Scoil Mhuire

Múinteoir: M Mhic Giolla Bhríde