Sonraí

Údar: Máire Friel

Teideal: Na Séasúir

Rang: 2

Scoil: Scoil Eoin Baiste

Múinteoir: Anne Gallagher