Details

Údar: Grace Ní Fhiannaí

Teideal: Na Béir Mhóra Scafára

Rang: Naíonáin

Múinteoir: Iníon Ní Dhúghail

Scoil: Gaelscoil Léim an Mhadaidh