Sonraí

Údar: Seán O’Halloran

Teideal: Mothúcháin

Rang: Rang 1

Scoil: St. Aidan’s N.S. 

Múinteoir: Elena Byrne