Sonraí

Údar: Seán O’ Halloran

Teideal: Mothúcháin

Rang: Rang 1

Scoil: St. Aidan’s N.S. 

Múinteoir: Elena Byrne