Sonraí

Údar: Thia Ní Fhearraigh

Teideal: Mo Scéalsa

Rang: 3

Múinteoir: Iníon Ni Dhuinn

Scoil: Scoil Chnoc na Naomh