Sonraí

Údar: Anna Maher

Teideal: Mo Laethanta Saoire

Rang: 6

Scoil: Scoil Mhuire gan Smál

Múinteoir: Ms. Davitt