Sonraí

Údar: Donnachadh Ó Donnabháin

Teideal: Mé Féin

Rang: 1

Scoil: Gaelscoil Mhachan

Múinteoir: Iníon Ní Cheallaigh