Sonraí

Údar: Seán Baldwin

Teideal: Mé Féin

Rang: 6

Scoil: Scoil Náisiúnta Shanganamore

Múinteoir: Ms. Lawlor