Sonraí

Údar: Adele McDonald

Teideal: Mé Féin

Rang: 4

Scoil: Scoil Náisiúnta Shanganamore

Múinteoir: Ms. Loughran