Sonraí

Údar: Lauren Ní Choitéir

Teideal: Mé Féin

Rang: 3

Múinteoir: Iníon Nic Éill

Scoil: Scoil Eoin, Trá Lí