Sonraí

Údar: Sinéad Ní Chailín

Teideal: Fríd an Scáthán

Rang: 4

Múinteoir: Ms. Curran

Scoil: Scoil Phádraig, Dobhar, An Bun Beag