Sonraí

Údar: Aoibhe O’Shea

Teideal: Bia

Rang: Naíonáin Mhóra

Scoil: Scoil Shóisearach an Teaghlaigh Naofa

Múinteoir: Ms. Fennelly