Sonraí

Údar: Rogha Údar

Teideal: Ár Laochra

Rang: 5 & 6

Scoil: Scoil Náisiúnta Rosfhionnghlaise

Múinteoir: Ms. Goulding