Sonraí

Údar: Ranganna 5 agus 6

Teideal: Ár gCaitheamh Aimsire is Fearr Linn

Rang: 5 agus 6

Múinteoir: Gemma Ní Ghúilín

Scoil: S.N. Rosfhionnghlaise