Fáilte go Scríobh Leabhar

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, samplaí de na leabhair a scríobhadh sa tionscadal Scríobh Leabhar 2018 a chrochadh anseo.

Fuair os cionn 7,000 dalta bunscoile ar fud na tíre deis a bheith ina n-údair mar pháirt den tionscadal ‘Scríobh Leabhar’ de chuid Fhoras na Gaeilge. Tá sé mar aidhm ag an gclár bliantúil údair óga Ghaeilge a spreagadh chun pinn.

leabhar

Sa scoilbhliain 2017/18, bhí 10 n-ionad oideachais agus An tÁisaonad páirteach sa tionscadal.

Gabhaimid buíochas le stiúrthóirí agus foirne na n-ionad agus na n-eagraíochtaí seo a leanas, a chur Scríobh Leabhar ar fáil do na bunscoileanna ina gceantar féin:

  • Ionad Oideachais an Chláir
  • Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí
  • Ionad Oideachais Luimnigh
  • Ionad Oideachais Laoise
  • Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí
  • Ionad Oideachais Thrá Lí
  • Ionad na Múinteoirí, Gort a’Choirce
  • Ionad Oideachais Chora Droma Rúisc
  • Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar
  • Ionad Oideachais Chill Chainnigh
  • An t-Áisaonad, Béal Feirste

Comhghairdeachas le gach múinteoir agus le gach dalta a ghlac páirt sa tionscadal. Scríobhadh na mílte leabhar, ach faraor ní féidir ach rogha beag díobh a chur ar fáil anseo. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh astu.

Má tá suim ag do rang nó do scoil sa tionscadal, déan teagmháil le d’ionad oideachais áitiúil chun a fháil amach an bhfuil Scríobh Leabhar ar siúl ann i mbliana.

foras (1)